S

W

P

L

Firma

SWPL (Sekretariat.Warszawa.Pl Sp. z o.o.) jest obecna na rynku od stycznia 2009 roku.


Usługi oferujemy w elastycznych modelach biznesowych, które naszym Klientom przysparzają wiele dodatkowych korzyści.


W modelach najbardziej zaawansowanych, stosujemy np. pełną optymalizację ponoszonych dotąd opłat na PFRON. Dla Klienta czyni to nasze usługi nie tylko bezinwestycyjnymi ale i bezkosztowymi.


Zatrudniamy osoby o wymaganych kompetencjach, które są osobami niepełnosprawnymi, często w stopniu znacznym.


Dzięki nowoczesnej formule (telepraca), narzędziom (komputer, internet i telefon) oraz naszemu doświadczeniu, ta niepełnosprawność pracowników całkowicie „znika”!


Daje to naszym Klientom unikalną możliwość łączenia wymiernych efektów biznesowych z realizacją idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w jednej
z jej najbardziej zaawansowanych form.


Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości świadczenia pracy jest najskuteczniejszą metodą podnoszenia jakości ich życia.
Powitanie
Powitanie.html
Oferta
Oferta.html
Klienci
Klienci.html
Firma
O nas
ONas.html
Info
InfoPL.html

Copyright (C) Sekretariat.Warszawa.pl Sp. z o.o. - 2012