S

W

P

L

Klienci

Naszymi Klientami są firmy różnej wielkości i z różnych branż, w tym polskie oddziały międzynarodowych korporacji.


Stałe kontrakty outsourcingowe realizujemy m. in. w branżach takich jak:


  1. -TLS (transport-logistyka-spedycja);

  2. -firmy farmaceutyczne;

  3. -produkcja i dystrybucja dóbr

  powszechnego użytku.


Imienne referencje przedstawiamy
na życzenie.
Powitanie
Powitanie.html
Oferta
Oferta.html
Klienci
Firma
Firma.html
O nas
ONas.html
Info
InfoPL.html