Outsourcing procesów biznesowych

Naszą ofertę kierujemy do Firm zmagających się ze żmudnymi procesami biznesowymi wykorzystującymi telefon, komputer i internet.
Wdrażamy profesjonalny outsourcing w elastycznych modelach wg indywidualnych potrzeb.

Uwalniamy naszych Klientów od pracochłonnych zadań i czynności.
Dostarczamy realną wartość w obszarach objętych współpracą.

Bezinwestycyjnie - od pierwszego miesiąca współpracy!

Oferta

Oferujemy wysokospecjalistyczny outsourcing procesów biznesowych realizowanych przy użyciu telefonu, komputera i internetu.

Wdrażamy dedykowane wirtualne call centers z zespołami telepracowników o kompetencjach ściśle odpowiadających potrzebom naszych Klientów, na przykład ze znajomością głównych języków europejskich.

  Nasze projekty obejmują takie obszary, jak:
 • telemarketing
 • telesprzedaż
 • badania rynkowe
 • windykacja miękka
 • umawianie spotkań handlowców
 • budowa i utrzymanie baz danych

Firma

SWPL (Sekretariat.Warszawa.PL Sp. z o.o.) jest obecna na rynku od stycznia 2009 roku. Zarząd i współpracownicy to menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem na polskim i międzynarodowym rynku korporacyjnym.

Usługi oferujemy w elastycznych modelach biznesowych, które naszym Klientom przysparzają wiele dodatkowych korzyści. W modelach najbardziej zaawansowanych, stosujemy np. pełną optymalizację ponoszonych dotąd opłat na PFRON. Dla Klienta czyni to nasze usługi nie tylko bezinwestycyjnymi ale i bezkosztowymi.

Zatrudniamy osoby o wymaganych kompetencjach, które są osobami niepełnosprawnymi, często w stopniu znacznym. Dzięki nowoczesnej formule (telepraca), narzędziom (komputer, internet i telefon) oraz naszemu doświadczeniu, ta niepełnosprawność pracowników całkowicie „znika”!

Daje to naszym Klientom unikalną możliwość łączenia wymiernych efektów biznesowych z realizacją idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w jednej z jej najbardziej zaawansowanych form. Stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości świadczenia pracy jest najskuteczniejszą metodą podnoszenia jakości ich życia.

Klienci

Naszymi Klientami są firmy różnej wielkości i z różnych branż, w tym polskie oddziały międzynarodowych korporacji.

  Stałe kontrakty outsourcingowe realizujemy m. in. w branżach takich jak:
 • TLS (transport-logistyka-spedycja)
 • firmy farmaceutyczne
 • produkcja i dystrybucja dóbr powszechnego użytku
 • Imienne referencje przedstawiamy na życzenie.

Info

Firma zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego m. st. Warszawy. Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321671.

NIP: 701-016-18-66 REGON: 141717504

Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

Sekretariat.Warszawa.Pl Sp. z o.o. Żytnia 15 lok. 13A 01-014 Warszawa

info@swpl.pl