Komunikat 1/10/2020 z 22 października 2020 roku

Zarząd SWPL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo—Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki SWPL Sp. z o.o. S.K.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Drawskiej 29 A, 02-202 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Komunikat 1/09/2020 z 9 września 2020 roku

Zarząd SWPL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo—Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 16 Ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki SWPL Sp. z o.o. S.K.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Drawskiej 29 A, 02-202 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.