SWPL S. K.

SWPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Żytnia 15/13A, 01-014 Warszawa

Firma zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego m.
st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem

KRS 0000538044

NIP: 5213686343

REGON: 360599920

Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.